SIM Concept verzamelt uw persoonsgegevens voor vooraf bepaalde en legitieme doeleinden.

SIM Concept, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die op hun sites worden beheerd, verzamelt informatie over u wanneer u uw Klantaccount aanmaakt of wanneer u aankopen doet, of wanneer u communiceert met onze klantenservice.

De verzamelde persoonsgegevens stellen ons in staat om handelingen uit te voeren met betrekking tot:
  • klantenmanagement
  • prospectie
  • de ontwikkeling van handelsstatistieken
  • beheer van verzoeken tot inzage, rectificatie en verzet
  • beheer van onbetaalde schulden en geschillen
  • beheer van promotionele activiteiten
  • beheer van recensies.
De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om informatie en aanbiedingen van SIM Concept toe te sturen, waar u zich op elk moment voor kunt afmelden. U behoudt de controle over uw communicatievoorkeuren.

SIM Concept doet er alles aan om uw gegevens veilig te houden.

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door middel van strikte procedures binnen ons bedrijf.

Voor gegevens die "online" worden verzameld, wordt de communicatie aan de clientzijde versleuteld tussen het werkstation van de gebruiker en onze servers (beveiligde HTTPS-zone).
SIM Concept verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Binnen SIM Concept hebben alleen mensen die uit hoofde van hun functie een gerechtvaardigd belang hebben bij het inzien van uw gegevens toegang tot uw gegevens. Als onderdeel van technische operaties kunnen uw gegevens ook worden gehost door onze onderaannemers. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en handelen volgens onze instructies. Uw gegevens worden gehost in Europa. Er vindt geen gegevensoverdracht buiten de Europese Unie plaats, waardoor een optimale juridische beveiliging van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

We delen uw persoonlijke gegevens niet op onze site met uitzondering van uw voornaam en de eerste letter van uw naam of uw pseudoniem wanneer u productrecensies plaatst of op een forum plaatst.

SIM Concept deelt uw persoonsgegevens alleen met de volgende entiteiten.

Om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, maken we uw persoonlijke gegevens alleen bekend aan:

Financiële, gerechtelijke of overheidsinstanties, openbare lichamen op verzoek en binnen de grenzen van wat is toegestaan ​​door regelgeving;
Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, auditors.
In geen geval zal SIM Concept de gegevens verkopen of delen met externe zakenpartners.

SIM Concept bewaart uw persoonsgegevens voor een beperkte en vooraf bepaalde periode.

Rekeningen en bestellingen:
Indien u klant bent, worden uw gegevens bewaard voor de tijd die nodig is voor commercieel beheer.

Ondersteunende documenten verzonden naar Customer Relations:
De verwerking gekoppeld aan het verzoek om bewijsstukken is bedoeld om fraude en onbetaalde schulden tegen te gaan. De gegevens worden bewaard tot het verzoek tot verwijdering en voor een periode van minimaal 12 maanden.

U heeft rechten op uw persoonlijke gegevens, u kunt ze als volgt gebruiken:

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie, overdracht en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:
  • Per e-mail op info@simconcept.be
  • Per post naar SIM Concept - Jozef Cardijnlaan 46 - 1860 Meise - BELGIE
Uw verzoek per e-mail of post dient uw naam(en), voornaam(-namen), klantnummer te bevatten en een kopie van uw identiteitsbewijs te bevatten.

U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en het recht hebben om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de verwerking van de uitgevoerde persoonsgegevens daarop is gebaseerd.

Tot slot heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens.